Jiersifers

Jiersifers

Conform de voorschriften van de belastingdienst voor Anbi- instellingen, vermelden wij hieronder onze jaarcijfers.

 

  2016   2015
       
Netto-omzet € 3.532   € 5.220
       
Bruto resultaat € 3.532   € 5.220
       
       
Huisvesting € 481   € 459
Exploitatiekosten € 3.565   € 1.980
Algemene kosten €   47   € 1.426
       
Som der kosten € 4.093   € 3.865
       
       
resultaal voor financiele baten en lasten € 562   € 1.355
       
renteopbrengsten € 92   € 120
rentelasten € 142   € 158
       
som fin. baten en lasten € -51   €-38
       
       
       
Resultaat € -612   € 1.317

 

Op verzoek informeren wij u graag verder over onze financiële situatie.