Jiersifers

Jiersifers

Conform de voorschriften van de belastingdienst voor Anbi- instellingen, vermelden wij hieronder onze jaarcijfers.

 

  2015   2014
       
Netto-omzet € 4.600   € 4.570
       
Bruto resultaat € 4.600   € 4.570
       
       
Huisvesting € 514   € 490
Exploitatiekosten € 2.614   € 3.388
Algemene kosten € 1.589   € 1.719
       
Som der kosten € 4.717   € 5.597
       
       
resultaal voor financiele baten en lasten € -117   € -1.027
       
renteopbrengsten € 111   € 132
rentelasten € 122   € 128
       
som fin. baten en lasten € -11   € 4
       
       
       
Resultaat € -128   € -1.023

 

Op verzoek informeren wij u graag verder over onze financiële situatie.