Open Monumenten Dag Littenseradiel

Landelijke OpenMonumenten Dag nu ook in Littenseradiel

Wommels – Wordt het mysterie van de ster op de schip van de kerk van Edens vandaag ontrafeld? En hoe zit het met de herberg van Kubaard? Op zaterdag 10 september is het zover! In het kader van de Open Monumenten Dag is er in de gemeente Littenseradiel een speciale route verkrijgbaar. De route gaat langs diverse prachtige monumenten, kerken, een molen en markante plekken. Deuren die soms zelfs gesloten blijven voor publiek, worden deze dag geopend. Littenseradiel heeft tal van bijzondere plekken die noemenswaardig zijn en passen in deze dag. Extra is dat ook een aantal kerken langs de route juist deze dag speciaal geopend zijn. Enthousiaste vrijwilligers staan paraat om hun kennis over het monument of juist die bijzondere wetenswaardigheid met u te delen. De route is geschikt voor iedereen die interesse heeft in markante plekken en monumenten en kan zowel per auto, wandelend of fietsend worden afgelegd. De route is gratis verkrijgbaar bij museum It Tsiispakhús en de deelnemende monumenten. Extra bijzonder is dat de route ook digitaal verkrijgbaar is via de app IZITravel voor uw smartphone. Dit keer geen Pokémon Go maar Monument Go.

Open Monumenten Dag
Vanuit het bestuur van museum It Tsiispakhús kwam de wens naar voren om iets te doen met het Tsiispakhús en de prachtige monumenten die Littenseradiel rijk is. De landelijke Open Monumenten Dag leek een logische keuze. In overleg met de gemeente Littenseradiel is er vervolgens een comité opgericht, bestaande uit drie bestuursleden van It Tsiispakhús in Wommels. Dit comité heeft in nauw overleg gewerkt aan het idee om aan te sluiten bij de landelijke Open Monumenten Dag. De Open Monumentendag is een van de grootste Nederlandse culturele evenementen. In het hele land zetten tienduizenden vrijwilligers zich actief in voor het behoud van hun monumenten. Monumenten welke mee doen in de route worden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Open Monumentendag is uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument geworden om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed. De deelnemende monumenten zijn duidelijk herkenbaar aan de Open Monumenten vlag.

De route
Op zaterdag 10 september is het routeboekje vanaf 11.00 uur gratis verkrijgbaar bij It Tsiispakhús in Wommels en de deelnemende monumenten. Speciale vlaggen en bordjes markeren de route langs de pittoreske dorpen Wommels, Iens, Spannum en Kubaard. Er worden bovendien kleinschalige activiteiten georganiseerd, zoals de kunsttentoonstelling in het kerkje van Martin Sybesma in Kubaard met uitleg van de schilder, een fotopresentatie in de Herberg van Kubaard (Dorpshûs), een draaiend watermolentje met uitleg van de molenaar, de rondleiding door de kerk van Edens en Spannum en niet te vergeten het verhaal van het oude Tsiispakhús (met het speciaal voor deze dag geopende kaaspakhuis (woonhuis) aan de Terp in Wommels. Daarnaast zijn er langs de route diverse fotopanelen te bewonderen, bijzondere verhalen en anekdotes komen deze dag naar voren en vrijwilligers vertellen u graag meer over het verleden en de bestemming van nu. De route van ca. 15 km kan wandelend, fietsend of met de auto worden afgelegd waarbij fietsers en wandelaars zelfs nog kunnen genieten van een oud binnenpad. Het boekje met daarin de route is de leidraad voor deze dag.

Museum It Tsiispakhús in Wommels heeft naast de expositie van schilderijen van Theo Onnes een prachtige vaste tentoonstelling over het zuivelverleden. Sinds juni is het comité actief in de Open Monumenten Dag. Financiering wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Littenseradiel en de St. Behâld Monumenten Littenseradiel

OMD_logo-met-BGL_CMYK-klein-(20mm)