2018VERHALEN

Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018 – LF2018 / KH2018

2018FERHALEJÛN IN IT TSIISPAKHÛS

Water dat aan de binnenkant van de ramen op de eerste verdieping loopt, dames met het zweet op de rug, een krakende houten vloer, mannen zittend op een melkbus, dit kon je afgelopen vrijdagavond 26 januari zien en horen in museum it Tsiispakhûs.

Op de verhalenavond ter gelegenheid van de opening van KH2018/LF2018 in de provincie stond het toegestroomde publiek rond 19.00 uur stijf tegen elkaar gedrukt om via de dikke gordijnen de trap te beklimmen naar de expositieverdieping.

Hier trad als eerste verteller Durk Hibma uit Kubaard op, die over de historische betekenis van en de mythes over wie er onder de Bidlersstien of de grenspaal aan de Slachte onder Kubaard begraven liggen, verhaalde.

Zij die een goed plaatsje hadden veroverd bleven zitten terwijl zich een file in beweging zette om beneden een kopje koffie te kopen. Ondertussen kwamen de luisteraars uit het gemeentehuis ook it Tsiispakhûs binnen om naar de volgende verteller te komen luisteren. Een nog groter gezelschap kwam op Romke Toering af, die over zijn jonge jaren in Easterlittens die bepalend waren,vertelde.

Over een doelloos blokje om, het matinee, de religies en de religieuzen in het dorp, het fabriek, kortom een nostalgische inkijk in een dorpsgemeenschap. Douwe Willemsma was hierna aan de beurt en die begon te vertellen over de belevenissen op zijn reizen met grote aantallen friese studenten naar Praag, waarbij een keer hun bus is gestolen. Hij vervolgde zijn optreden met het verhaal over de geschiedenis van hun familiebedrijf, schaatsenfabriek Ruiter in Akkrum en illustreerde dit met diverse typen schaatsen die hij had meegenomen.

Gedurende deze eerste verhalencyclus waren nieuwe toehoorders het museum binnen gekomen die van dezelfde serie verhalen hebben kunnen genieten, zij het dat zij iets meer gehinderd werden door het volume van de gasten die beneden rond de statafels o.a. een rood chileens drankje nuttigden.