skip to Main Content

Onze Verhalenavond 2019 in museum it Tsiispakhûs in Wommels zal waarschijnlijk niet voor zoveel “reboelje” zorgen als destijds het verhaal van Waling Dijkstra in Spannum in 1847. Mocht het wel zo blijken te zijn, dan wilt u er natuurlijk bij zijn! Dat kan, want Museum it Tsiispakhûs zet om 19.30 uur de deur open, de kachel hoog, de koffie en thee warm en de muzikant begint te spelen. U kunt om 20.00 uur naar Wieke de Haan”(Mantgum) luisteren met het verhaal: ”As al dy repen sûkelade prate koene “. Om 20.45 uur vertelt Feja Attema (v/h Easterein) in het Franekers haar verhaal : “De fioalbouwer fan ‘e Froanacker”. Dan is het om 21.30 uur de beurt aan Aant Hofstra (Wommels) met zijn verhaal: “De lêste stien dy moat wat sizze”. Tijdens de inloop, in de pauzes en na afloop kunt u genieten van koffie, thee, frisdrank en wijn maar ook van live-music door Hayo Scholte en de tentoonstelling bekijken. Verhalenavond is het vervolg op 2018Verhalen en onderdeel van het LF2028 programma. Vorig jaar waren we verrast met de grote opkomst en we hopen dit jaar nog meer liefhebbers van verhalen te kunnen verwelkomen. Deze avond vol ‘winterwille’ is gratis toegankelijk!

 

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur

Vanaf 1 november tot eind april gesloten, uitgezonderd voor groepen en schoolklassen ( op afspraak)

Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top