Expositie

Mijn koeien, hun eten, hun melk en onze melk.

Nieuwe expositie verwacht vanaf 29 april 2021.

 

 

 

             

Links, impressie expositie beneden Boer zoekt fabriek en rechter foto van onze vaste expositie boven over melk, boter en kaas.    

 

In het museum is vanaf donderdag 11 juni t/m zondag 1 november 2020 de expositie

                                                            “Boer zoekt…fabriek”

 

nog een seizoen te bezoeken terwijl op de eerste verdieping (de kaaszolder) de permanente tentoonstelling over het zuivelverleden kan worden bekeken.

Met eerst genoemde tentoonstelling nemen we u mee terug in de tijd waarin de talloze melkfabrieken in steden en dorpen in Friesland zijn ontstaan. Op meerdere wandpanelen kunt u lezen waarom deze zijn opgericht. Wie waren de oprichters, wie de geldschieters (de freule van Wommels!) en wie de eigenaren van de zuivelfabrieken? Een aantal boeren (coöperatie) of een vermogend particulier, vaak afkomstig uit ‘Holland’? Met de komst verschijnen er naast de hoge kerktorens hoge schoorstenen op het platteland en rammelende melkbussen, die door melkrijders naar de fabriek worden vervoerd.

De botermaakster, de boerin of de dochter, verliest hiermee haar sociale  positie want mannen in witte overals nemen haar taak over en fietsen van en naar de zuivelfabriek als daar de stoomfluit gaat. De kranten schreven over het gevaar dat er nu “magere kalveren en vette boerinnen” zouden komen! Deze plattelandsontwikkeling, die in korte tijd eind 19e eeuw plaatsvond, wordt uitgebreid verklaard. Het onlangs aan ons geschonken tegeltableau afkomstig uit de zuivelfabriek van Vreugdenhil (v/h Hollandia) te Scharsterbrug, naast de vele historische foto’s, tonen deze geschiedenis en op de oude zwart-wit films maakt de boerin nog boter en kaas.

Het museum op het Ald Hiem 2 in Wommels is dit jaar 2020 geopend van 11 juni t/m 1 november op donderdag t/m zondag van 13.30 -16.30 uur.

 

                                                                                                                                                                                        

                                                             

       

 

r dat zij de ogen, die zij het