Expositie

             

Links, impressie expositie beneden Boer zoekt fabriek en rechter foto van onze vaste expositie boven over melk, boter en kaas.    

 

In het museum is vanaf donderdag 11 juni t/m zondag 1 november 2020 de expositie

                                                            “Boer zoekt…fabriek”

 

nog een seizoen te bezoeken terwijl op de eerste verdieping (de kaaszolder) de permanente tentoonstelling over het zuivelverleden kan worden bekeken.

Met eerst genoemde tentoonstelling nemen we u mee terug in de tijd waarin de talloze melkfabrieken in steden en dorpen in Friesland zijn ontstaan. Op meerdere wandpanelen kunt u lezen waarom deze zijn opgericht. Wie waren de oprichters, wie de geldschieters (de freule van Wommels!) en wie de eigenaren van de zuivelfabrieken? Een aantal boeren (coöperatie) of een vermogend particulier, vaak afkomstig uit ‘Holland’? Met de komst verschijnen er naast de hoge kerktorens hoge schoorstenen op het platteland en rammelende melkbussen, die door melkrijders naar de fabriek worden vervoerd.

De botermaakster, de boerin of de dochter, verliest hiermee haar sociale  positie want mannen in witte overals nemen haar taak over en fietsen van en naar de zuivelfabriek als daar de stoomfluit gaat. De kranten schreven over het gevaar dat er nu “magere kalveren en vette boerinnen” zouden komen! Deze plattelandsontwikkeling, die in korte tijd eind 19e eeuw plaatsvond, wordt uitgebreid verklaard. Het onlangs aan ons geschonken tegeltableau afkomstig uit de zuivelfabriek van Vreugdenhil (v/h Hollandia) te Scharsterbrug, naast de vele historische foto’s, tonen deze geschiedenis en op de oude zwart-wit films maakt de boerin nog boter en kaas.

Het museum op het Ald Hiem 2 in Wommels is dit jaar 2020 geopend van 11 juni t/m 1 november op donderdag t/m zondag van 13.30 -16.30 uur.

 

                                                                                                                                                                                        

                                                             

       

Onderstaand een overzicht van de afgelopen exposities.

2017/2018: Fototentoonstelling over vervoer van melk
2016: Hiske Wiersma en Theo Onnes, kunstschilders
2015: Claudy Jongstra viltkunstenares
2014: expositie tuinarchitect Gerrit Vlaskamp in Littenseradiel, gevolgd door kunstschilder Dirk Beintema

Expositie schilderijen van Hiske Wiersma

TPHnieuwsgierig 140 x 85

‘Grûn, bisten en minsken’ is de titel van de expositie en dat is precies wat u kunt verwachten in it Tsiispakhús. Landschappen, dieren en mensen in een heldere, fris-Friese stijl. De kwaliteit van de schilderijen van Hiske Wiersma wordt in sterke mate bepaald door haar affiniteit met het onderwerp. Zij schildert portretten van mensen, maar liever van dieren. En deze portretbenadering maakt haar dierschilderijen hoogst individueel.
Hiske streeft ernaar om door te dringen tot de ziel van het wezen wat zij schildert. ‘Ik moet al meteen bij de eerste opzet contact met het schilderij krijgen’, zegt zij, ‘als dat gebeurt, weet ik dat het gaat lukken’. Met dieren is dat vooral oogcontact. Vandaar dat zij de ogen, die zij het eerst schildert, vrij gedetailleerd uitwerkt, terwijl de rest meer impressionistisch blijft. Om de intensiviteit van het portret te versterken worden achtergronden meestal geabstraheerd. Hiske Wiersma schildert dieren met glans en weet ook via haar kleurgebruik tot in de diepte van de afgebeelde karakters door te dringen.

Expositie schilderijen van Theo Onnes

Theo Onnes, geboren 01-02-1957
Opleiding ABK Minerva Groningen, schilderen, afgestudeerd 1999
Theo is vooral bekend geworden door zijn schilderijen van koeien en geiten maar wie meer werk van Theo Onnes bekijkt, ontdekt een wereld waarin ook landschappen en mensen een grote rol spelen. Hij komt uit een schildersfamilie, zijn grootvader, vader en zus, allemaal schilderen ze. Theo woont en werkt in het dorp Eenrum en op het prachtige Hogeland van Groningen vindt hij een onuitputtelijke inspiratiebron: licht in een sloot, omgeploegd land, de zon op de rug van een geit, de vertedering van een pasgeboren kalf Hij raakt geïnspireerd door het op het eerste oog zo gewone dagelijkse leven om hem heen. Als schilder is hij de alledaagse dingen met nieuwe verwondering gaan bekijken. In zijn schilderijen laat hij deze verwondering zien.

Theo Onnes, koe, 60 x 60 acryl op paneelDe Vandaar dat zij de ogen, die zij het