ANBI

ANBI St. museum it Tsiispakhûs

Adres
De stichting heeft haar adres bij het museum
Museum it Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-mail adres: info@tsiispakhus.nl

Fiscaal nummer /RSIN: 8054.89.034
KvK nummer: 41002558
IBAN: NL13 RABO 0372 0008 35

Bestuur
Harry van Putten – voorzitter en secretariaat
Klaas Eisma – penningmeester
Gosse Hiemstra – algemeen bestuurslid
Saskia Eringa- museumregistratie/website
Tjeerd Dijkstra – algemeen bestuurslid

 

Doelstelling
Statuten artikel 2:
Het doel der stichting is in het bijzonder de instandhouding van het voormalige kaaspakhuis aan het Ald Hiem te Wommels

Het museum heeft een beleidsplan 2019-2024, wilt u dit  lezen, klik dan hier.

Jaarverslagen

U kunt de jaarverslagen lezen door op het jaartal te klikken.

2020
2019

 

Begroting

Hier vindt u de begroting van het jaar 2021

 

ANBI voor een overzicht kunt u klikken: anbi 2020 tsiispakhus

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten De stichting heeft geen personeel in dienst.

Op verzoek informeren wij u graag verder over onze financiële situatie.