skip to Main Content

ANBI St. museum it Tsiispakhûs

Adres
De stichting heeft haar adres bij het museum
Museum it Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-mail adres: info@tsiispakhus.nl

Fiscaal nummer /RSIN: 8054.89.034
KvK nummer: 41002558
IBAN: NL13 RABO 0372 0008 35

Bestuur
Harry van Putten – voorzitter en secretariaat
Klaas Eisma – penningmeester
Gosse Hiemstra – algemeen bestuurslid
Saskia Eringa- museumregistratie/website
Tjeerd Dijkstra – algemeen bestuurslid

rooster van aftreden.

 

Doelstelling
Statuten artikel 2:
Het doel der stichting is in het bijzonder de instandhouding van het voormalige kaaspakhuis aan het Ald Hiem te Wommels

 

ANBI

Om aan de ANBI regelgeving te voldoen maken we de volgende gegevens openbaar:

Algemeen document ANBI gegevens 

Begroting.

jaarverslag 2020
financieel verslag 2020

Beleidsplan en codes museumnormen.

Beleidsplan 2019-2024
Ethische code
Governance code

De 8 principes van de Governance code. 

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur

Vanaf 1 november tot eind april gesloten, uitgezonderd voor groepen en schoolklassen ( op afspraak)

Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top