Skip to content

ANBI St. museum it Tsiispakhûs

Adres
De stichting heeft haar adres bij het museum
Museum it Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-mail adres: info@tsiispakhus.nl

Fiscaal nummer /RSIN: 8054.89.034
KvK nummer: 41002558
IBAN: NL13 RABO 0372 0008 35

Bestuur
Harry van Putten – voorzitter
Gerlof Gerlofsma – penningmeester
Afke Wijnia – algemeen bestuurslid
Saskia Eringa-  secretariaat/museumregistratie/website
Tjeerd Dijkstra – algemeen bestuurslid

rooster van aftreden
Rooster van aftreden bestuur 26 jan 2024

 

Doelstelling
Statuten artikel 2:
Het doel der stichting is in het bijzonder de instandhouding van het voormalige kaaspakhuis aan het Ald Hiem te Wommels

 

ANBI

Om aan de ANBI regelgeving te voldoen maken we de volgende gegevens openbaar:

Algemeen document ANBI gegevens

Begroting.

Financieel overzicht 2023
jaarrekening 2023

Beleidsplan en

codes museumnormen.

Beleidsplan 2019-2024

Beleidsplan 2025-2028 TPH

Collectieplan museum it Tsiispakhus 2025-2028
Ethische code
Governance code rooster en stakeholders

De 8 principes van de Governance code. 

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Agenda
Nieuws
Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13.30 – 16:30 uur
Vrijdag 13:30 – 16:30 uur
Zaterdag 13:30 – 16:30 uur
Zondag 13:30 – 16:30 uur
Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

We zijn gesloten in de winter en voorjaar.  Groepen zijn welkom op afspraak.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden. Graag wel reserveren.

Back To Top