Contact

Contact

142_4292Museum It Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

T: 0515 – 331408 (tijdens openingsuren)
E: info@tsiispakhus.nl

IBAN:  NL13RABO 0372 0008 35

Bestuur

Harry van Putten – voorzitter  /secretaris-               tel: 0515331587 / 0623534205

Klaas Eisma – penningmeester –                              tel: 0515332234 / 0651398430

Gosse Hiemstra- algemeen lid                                  tel: 0515331573 / 0655178867

Saskia Eringa- algemeen lid/ collectieregistratie

/website                                                                        tel: 0515332649 / 0613125735

Tjeerd Dijkstra – algemeen lid                                    tel: 0629455570

Met dank aan

Rijksmonument It Tsiispakhûs – anno 1905 – is na een grondige restauratie van o.a. ankers, aangetaste baksteen, voegwerk, zinkwerk, kozijnen, gietijzeren ramen, dakgoten en schilderwerk weer tip-top in orde!

Het bestuur dankt bouwbedrijf Bootsma uit Easterwierum en Monumentenadvies Noord voor het prachtige resultaat (2015). Dankzij de gulle gaven en subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Meindersma Sybenga Stichting, het Rabobank Coöperatiefonds, Janssen’s Friese Stichting, Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, de Boelstra Olivierstichting, Koninklijke Smilde, de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel én de FKWWI (Feriening Kollektief Wynmunebesit Wommels Iens) is It Tsiispakhûs weer klaar voor de volgende 100 jaar!