Ga naar hoofdinhoud

Museum It Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

T: 0515 – 331408 (tijdens openingsuren)
E: info@tsiispakhus.nl

IBAN:  NL13RABO 0372 0008 35

Bestuur

Harry van Putten – voorzitter                                tel: 0515331587 / 0623534205

Klaas Eisma – penningmeester –                              tel: 0515332234 / 0651398430

Afke Wijnia- algemeen lid

Saskia Eringa-secretaris/ algemeen lid/ collectieregistratie

/website                                                                 tel: 0515332649

Tjeerd Dijkstra – algemeen lid

Met dank aan

Rijksmonument It Tsiispakhûs – anno 1905 – is na een grondige restauratie van o.a. ankers, aangetaste baksteen, voegwerk, zinkwerk, kozijnen, gietijzeren ramen, dakgoten en schilderwerk weer tip-top in orde!

Het bestuur dankt bouwbedrijf Bootsma uit Easterwierum en Monumentenadvies Noord voor het prachtige resultaat (2015). Dankzij de gulle gaven en subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Meindersma Sybenga Stichting, het Rabobank Coöperatiefonds, Janssen’s Friese Stichting, Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, de Boelstra Olivierstichting, Koninklijke Smilde, de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel én de FKWWI (Feriening Kollektief Wynmunebesit Wommels Iens) is It Tsiispakhûs weer klaar voor de volgende 100 jaar!

Agenda
Nieuws
Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 – 16:30 uur
Vrijdag 13:30 – 16:30 uur
Zaterdag 13:30 – 16:30 uur
Zondag 13:30 – 16:30 uur

Vanaf 28 april 2023 geopend.

Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

We zijn gesloten in de winter en voorjaar. Groepen zijn welkom op afspraak. Dit kan tot eind december, daarna gaan we de expositie ombouwen dus dan is het niet geschikt.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden. Graag wel reserveren.

Back To Top