skip to Main Content

Museum It Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

T: 0515 – 331408 (tijdens openingsuren)
E: info@tsiispakhus.nl

IBAN:  NL13RABO 0372 0008 35

Bestuur

Harry van Putten – voorzitter  /secretaris-               tel: 0515331587 / 0623534205

Klaas Eisma – penningmeester –                              tel: 0515332234 / 0651398430

Gosse Hiemstra- algemeen lid                                  tel: 0515331573 / 0655178867

Saskia Eringa- algemeen lid/ collectieregistratie

/website                                                                 tel: 0515332649

Tjeerd Dijkstra – algemeen lid

Met dank aan

Rijksmonument It Tsiispakhûs – anno 1905 – is na een grondige restauratie van o.a. ankers, aangetaste baksteen, voegwerk, zinkwerk, kozijnen, gietijzeren ramen, dakgoten en schilderwerk weer tip-top in orde!

Het bestuur dankt bouwbedrijf Bootsma uit Easterwierum en Monumentenadvies Noord voor het prachtige resultaat (2015). Dankzij de gulle gaven en subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Meindersma Sybenga Stichting, het Rabobank Coöperatiefonds, Janssen’s Friese Stichting, Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, de Boelstra Olivierstichting, Koninklijke Smilde, de Stichting Monumentenbehoud Littenseradiel én de FKWWI (Feriening Kollektief Wynmunebesit Wommels Iens) is It Tsiispakhûs weer klaar voor de volgende 100 jaar!

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur

Vanaf 1 november tot eind april gesloten, uitgezonderd voor groepen en schoolklassen ( op afspraak)

Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top