skip to Main Content

Het museum wordt ondersteund door ca. 20 vrijwilligers (gastvrouwen-en heren tijdens de openingsuren) en door 300 donateurs. Zonder hun beider steun en inzet kan het museum niet bestaan. We spreken dan ook liever over ‘vrienden’ i.p.v. donateurs of op zijn Frysk ‘freonen fan it Tsiispakhûs’. De minimale freonen bijdrage is € 7,50 per jaar

Op bovenstaande foto ziet u een deel van onze vrijwilligers tijdens het jaarlijkse uitje in 2017. Wilt u “freon” of “vrijwilliger” worden? Mail dan naar info@tsiispakhus.nl

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur
Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top