Freonen

Het museum wordt ondersteund door ca. 20 vrijwilligers (gastvrouwen-en heren tijdens de openingsuren) en door 300 donateurs. Zonder hun beider steun en inzet kan het museum niet bestaan. We spreken dan ook liever over ‘vrienden’ i.p.v. donateurs of op zijn Frysk ‘freonen fan it Tsiispakhûs’. De minimale freonen bijdrage is € 7,50 per jaar

Op bovenstaande foto ziet u een deel van onze vrijwilligers tijdens het jaarlijkse uitje in 2017. Wilt u “freon” of “vrijwilliger” worden? Mail dan naar info@tsiispakhus.nl