Reserveer nu online!

Vanaf 11 juni open houdend aan de richtlijnen van Museum Ver. Nederland en Museum Federatie Friesland

Museum it Tsiispakhûs is een klein geregistreerd museum gevestigd in een voormalig kaaspakhuis, een Rijksmonument uit 1905.

Aan de hand van oude zuivelwerktuigen, kaasplanken met ‘kaas’ op de kaaszolder en historische filmbeelden nemen we u mee naar de tijd van het boter- en kaasmaken op de boerderij en van de eerste melkfabrieken.

In dit pakhuis lagen de kazen te rijpen. De ligging aan de Bolswarder Trekfeart is te verklaren daar deze vaart vroeger de snelweg naar de stad was en de eigenaren van het pakhuis bezaten ook het beurtschip van Wommels.

Op de begane grond is de tentoonstelling getiteld “Boer zoekt…fabriek “ in 2020 nog te zien.  De folder behorende bij de expositie kunt u hier bekijken. Door de komst van de talloze zuivelfabrieken met hun hoge schoorstenen aan het eind van de 19e eeuw veranderden de werkzaamheden van de boerin drastisch, zuivelarbeiders verschenen in de dorpen en steden, naast vrachtwagens voor het nieuwe transport van melkbussen. Deze revolutie op het Friese platteland wordt in de expositie belicht.

Op de kaaszolder staat de unieke modelstoomzuivelfabriek die men in werking kan zetten, terwijl op de benedenverdieping de puzzelkoe klaar staat, die u laat zien en horen waar haar melk vandaan komt.