skip to Main Content

 

Met de aktie genaamd Rabo ClubSupport beslissen leden-rekeninghouders van de Rabobank Sneek-Zuidwest-Friesland mee via welke vereniging of stichting een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving. U kunt vanaf vandaag tot 25 oktober stemmen en daarmee uw steun uitbrengen.

Als bestuur van museum it Tsiispakhûs in Wommels proberen we het cultureel erfgoed levend te houden en in dit vreemde jaar is dit lastiger dan ooit. It Tsiispakhûs draagt bij aan onze lokale leefomgeving en is een pure organisatie van vrijwilligers. De Rabobank Sneek-Zuidwest-Friesland heeft onze stichting en ons bestedingsdoel geaccepteerd en goedgekeurd. De bijdrage wordt besteed aan de aanschaf van een laptop en een beamer in het museum, apparatuur die we tot nu toe leenden. Dit maatschappelijke doel is verbetering van educatieve aspecten en verbetering van de presentatie van ons cultureel erfgoed.

Helpt u dit jaar museum it Tsiispakhûs haar doel te behalen? Kortom: uw stem is goud waard.

Als lid van deze bank mag u 5 stemmen uitbrengen waarvan er 2 op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Uw stem is slechts geldig als u 5 stemmen heeft uitgebracht.

Klik op de volgende link: www.rabo-clubsupport,nl/sneek-zuidwestfriesland/stemmen

of op: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport

waarna u kunt inloggen.

U kunt ook via de Rabobank app stemmen; gaat u daartoe naar: zelf regelen, enz.

Samen vieren we de winst!

We danken u voor uw gebaar.

Met vriendelijke groet,

Bestuur museum it Tsiispakhûs

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur

Vanaf 1 november tot eind april gesloten, uitgezonderd voor groepen en schoolklassen ( op afspraak)

Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top