Rabo-clubsupport

Open monumentdag geslaagd
13 september 2020
voorlopig resultaat RaboClubSupport
27 oktober 2020

 

Met de aktie genaamd Rabo ClubSupport beslissen leden-rekeninghouders van de Rabobank Sneek-Zuidwest-Friesland mee via welke vereniging of stichting een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving. U kunt vanaf vandaag tot 25 oktober stemmen en daarmee uw steun uitbrengen.

Als bestuur van museum it Tsiispakhûs in Wommels proberen we het cultureel erfgoed levend te houden en in dit vreemde jaar is dit lastiger dan ooit. It Tsiispakhûs draagt bij aan onze lokale leefomgeving en is een pure organisatie van vrijwilligers. De Rabobank Sneek-Zuidwest-Friesland heeft onze stichting en ons bestedingsdoel geaccepteerd en goedgekeurd. De bijdrage wordt besteed aan de aanschaf van een laptop en een beamer in het museum, apparatuur die we tot nu toe leenden. Dit maatschappelijke doel is verbetering van educatieve aspecten en verbetering van de presentatie van ons cultureel erfgoed.

Helpt u dit jaar museum it Tsiispakhûs haar doel te behalen? Kortom: uw stem is goud waard.

Als lid van deze bank mag u 5 stemmen uitbrengen waarvan er 2 op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Uw stem is slechts geldig als u 5 stemmen heeft uitgebracht.

Klik op de volgende link: www.rabo-clubsupport,nl/sneek-zuidwestfriesland/stemmen

of op: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport

waarna u kunt inloggen.

U kunt ook via de Rabobank app stemmen; gaat u daartoe naar: zelf regelen, enz.

Samen vieren we de winst!

We danken u voor uw gebaar.

Met vriendelijke groet,

Bestuur museum it Tsiispakhûs