12 september Open leermo(nu)ment

Simmer yn Fryslân
23 juli 2020
Open monumentdag geslaagd
13 september 2020

 

 

Museum it Tsiispakhûs Wommels

 

        Dit jaar een Open leermo(nu)ment voor   jong en oud. Voor kinderen van 4 t/m 7,  8 t/m 10 en 11 t/m 12 jaar liggen er per

groep creatieve en speelse opdrachten  klaar. Deze opdrachten kun je onder begeleiding uitvoeren en passen bij het museum.

Je kunt te weten komen hoe de koe melk maakt en hoe zij het melken voelt.

Hiervoor ben je welkom tussen 10-11 u. en tussen 13-14 u. Voor heit en mem of voor pake en beppe staan de deuren van it Tsiispakhûs ook wijd open om de expositie ‘Boer zoekt …fabriek‘ te bezichtigen. En waarom staan er in Wommels en Easterein nog zo veel degelijk gebouwde kaaskoopmanshuizen? Over de vroegere kaas – en boterhandel in de Greidhoeke wordt om 11.00 u., om 14.00 u. en om 16.00 uur een inleiding gehouden. Dit alles is, naast de koffie en thee, zaterdag 12 sept.  geheel gratis te beleven of bij te wonen.