skip to Main Content

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Lezing op zondag 3 maart 2019 door Hedman Bijlsma die zal gaan over schaatsen.

Ûnder nul Zondagmiddag 3 maart 2019 neemt schrijver Hedman Bijlsma in museum it Tsiispakhûs te Wommels ons aan de hand van nostalgische foto's en prenten Ûnder nul mee naar de "wrald fan iis en reedriden". IJs - en wintervermaak maken onderdeel uit van onze (Friese) volkscultuur en onze geschiedenis waarbij Fryslân deze middag centraal staat.…

€5,00

Open Monumentendag 2019

Waar gaat u 14 september heen?     Naar plekken van plezier! Zaterdag 14 september is er weer de landelijke activiteit getiteld:   Open Monumentendag 2019 Museum it Tsiispakhûs, een Rijksmonument uit 1905 in Wommels, doet dit jaar op zaterdag 14 september hieraan mee. Het thema dit jaar is  “ Plekken van Plezier “ en met ondersteuning van…

Rabo ClubSupport

Op 27 september is de Rabo ClubSupport van start gegaan die dit jaar een nieuwe aanpak heeft gekregen. De Rabobank ZWF gaat dit jaar € 100.000,-- van de winst verdelen onder clubs, verenigingen en stichtingen die volgens haar onmisbaar zijn van de samenleving in SûdwestFryslân. Als lid maar ook als rekeninghouder bij de Rabonak ZWF…

NL Doet 14 maart

Ook museum it Tsiispakhûs doet hieraan mee en u kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij ons die dag om mee te helpen met klussen. Voor koffie en gebak wordt gezorgd!

Open monumentendag 12 september 2020

Indien het allemaal kan is het de bedoeling dat we meewerken aan de open Monumentendag van 12 september a.s.  Dit jaar is het accent op de kinderen, een leermonument. Zij gaan met de Appelkaart opdrachten doen. Hou de website en de nieuwsbladen in de gaten.

Open monumentendag 11 september 2021

11 september is het weer zover Open monumentendag. Ook it Tsiispakhûs doet weer mee. We hebben het museum uiteraard open voor het publiek een mooie gelegenheid om kennis te maken met het museum en onze expositie Loei- goed!! Verder is er 's middags de mogelijkheid om met een praam naar Edens te varen waar een…

UIT festival 11 september 2021

Vanuit Wommels doen we hier aan mee met nog enkele andere organisaties. Programma zie bij berichten of https://uitfestivalswf.nl/    

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur
Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top