skip to Main Content

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018

Ferhalen 2018 troch Durk Hibma, Romke Toering en Douwe Willemsma Openingsweekend Culturele Hoofdstad 2018 – LF2018 / KH2018   Een provincie en een stad die samen Culturele Hoofdstad 2018 zijn is bijzonder. De start van dat jaar wordt op 26 en 27 januari 2018 gevierd met voor het platteland de focus op vrijdagavond 26 jan. vanaf…

Winterlezingen

In de winterperiode 2017-2018 organiseren we weer een aantal lezingen over onderwerpen die in relatie staan tot het museum en/of tot onze Friese leefomgeving. Nadere informatie hierover volgt.

Op zondag 9 dec. houdt Hinke van der Werf (Dearsum) een lezing getiteld: “Wilde paarden en een wilde vrouw in de 1000 km lange paardenrace door Mongolië. Aanvang : 15 uur, toegang € 5,– p.p. en de opbrengst is voor Artsen zonder Grenzen. Kom op tijd want vol=vol!

Ald Hiem 2 Wommels

  Wilde paarden en een wilde vrouw in de 1000 km lange paardenrace door Mongolië   Korte inleiding bij de lezing   "Waar ben ik aan begonnen "dacht Hinke van der Werf toen zij op 9 aug. van dit jaar misselijk en overgevend op het eerste wisselpunt voor de paarden op de steppe in Mongolië…

FILMVOORSTELLING ZONDAG 20 JANUARI 2019 15.00 uur Museum it Tsiispakhûs organiseert zondag 20 jan. 2019 een gratis toegankelijke filmmiddag met drie historische films. Begonnen wordt met de 50 min. durende film '1949-De lotgevallen van de koe Meibloem'. Leidraad is boer Feite Klijnstra te Kubaard (vader van Halbe) die aan de hand van zijn dagboeken terugblikt…

Lezing op zondag 3 maart 2019 door Hedman Bijlsma die zal gaan over schaatsen.

Ûnder nul Zondagmiddag 3 maart 2019 neemt schrijver Hedman Bijlsma in museum it Tsiispakhûs te Wommels ons aan de hand van nostalgische foto's en prenten Ûnder nul mee naar de "wrald fan iis en reedriden". IJs - en wintervermaak maken onderdeel uit van onze (Friese) volkscultuur en onze geschiedenis waarbij Fryslân deze middag centraal staat.…

€5,00

Open Monumentendag 2019

Waar gaat u 14 september heen?     Naar plekken van plezier! Zaterdag 14 september is er weer de landelijke activiteit getiteld:   Open Monumentendag 2019 Museum it Tsiispakhûs, een Rijksmonument uit 1905 in Wommels, doet dit jaar op zaterdag 14 september hieraan mee. Het thema dit jaar is  “ Plekken van Plezier “ en met ondersteuning van…

Rabo ClubSupport

Op 27 september is de Rabo ClubSupport van start gegaan die dit jaar een nieuwe aanpak heeft gekregen. De Rabobank ZWF gaat dit jaar € 100.000,-- van de winst verdelen onder clubs, verenigingen en stichtingen die volgens haar onmisbaar zijn van de samenleving in SûdwestFryslân. Als lid maar ook als rekeninghouder bij de Rabonak ZWF…

Agenda
Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur

Vanaf 28 april 2022 weer geopend.

Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum, reserveren is niet meer noodzakelijk.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden. Graag wel reserveren.

Back To Top