skip to Main Content

Vorig jaar mochten wij ons verheugen in een mooi groeiend aantal bezoekers aan ons museum. Even voor wat indrukken:

2017  450 bezoekers

2018 701 bezoekers

2019 843 bezoekers.

Dit is mede te danken aan een goede opkomst bij de Verhalenavond en de Open Monumentendag. Maar ook doordat scholen ons steeds beter weten te vinden en er vier begeleidsters  zijn die dan een uiterst leuke en leerzame middag/ochtend verzorgen. klik hier voor meer informatie voor scholen.

Toeristische ondernemers laten bezoek aan Waterland van Friesland stijgen, hierin wordt ook het Tsiispakhûs genoemd, waar we natuurlijk zeer content mee zijn.

We streven dan ook naar 1000 bezoekers in 2020. Helpt u ons om dit doel te bereiken?

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur
Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top