skip to Main Content

Waar gaat u 14 september heen?

 

Zaterdag 14 september was weer de landelijke activiteit getiteld:

 

 Open Monumentendag 2019

 

Museum it Tsiispakhûs , een Rijksmonument uit 1905, deed op zaterdag 14 september 2019 hieraan mee. Het thema dit jaar was “ Plekken van Plezier “ en met ondersteuning van de gemeente Súdwest – Fryslân hebben we als museum dit op onderstaande manier ingevuld.

 

It Tsiispakhûs in Wommels opende 10.00 uur haar deuren en was tot 17.00 uur gratis toegankelijk. De expositie van dit jaar met de titel ”Boer zoekt…fabriek” naar aanleiding van het grote, ons geschonken tegeltableau op de begane grond was en is te bewonderen, terwijl op de eerste verdieping de vaste tentoonstelling staat opgesteld. Nieuwe oude zwart-wit films verlevendigden het verhaal.

Om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur was in korte lezingen te horen hoe men vroeger in een kaaspakhuis werkte, hoe kaas werd en nog steeds wordt gemaakt, hoe kaas rijpt en wat ‘griene tsiis ‘ is.

 

Omdat het weer het toeliet vertrok die dag vanaf de kade bij it Tsiispakhûs drie keer een oude historische open boot – lijkend op een praam of een snik- via de Bolswarder Feart naar de kom van Edens.

 

Deze gratis vaartocht was telkens meer dan volgeboekt. De kerk van Edens was de gehele dag open waar rondleidingen werden gegeven, de historie van Edens werd verteld en waar koffie/thee verkrijgbaar was. De boot keerde hier en bracht allen terug naar Wommels.

 

In en bij it Tsiispakhûs stonden enkele speelkisten voor kinderen terwijl de melkkunstkoe of de kunstmelkkoe met een vol uier stond te wachten om te worden gemolken.

 

Agenda

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13:30 - 16:30 uur
Vrijdag 13:30 - 16:30 uur
Zaterdag 13:30 - 16:30 uur
Zondag 13:30 - 16:30 uur
Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

Iedereen is weer welkom in het museum is met wel de verplichting zich  eenvoudig te registreren bij binnenkomst. Er mag één bezoeker per 5 m2  in het museum of één huishouden per 5 m2  tegelijk binnen zijn. Als u volledig gevaccineerd bent geldt de afstandsregel van 1,5 m. tot andere gasten en de oppervlakteregel niet.

Groepsbezoek is weer toegestaan; bij volledige vaccinatie van ieder lid van de groep is er geen maximum aan de grootte.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden.

Back To Top