Skip to content

Restauratie museum it Tsiispakhûs Wommels
Als eigenaar van een Rijksmonument zoals museum it Tsiispakhûs, ben je verplicht iedere 6 jaar
een Inspectierapport door Monumentenwacht Fryslân op te laten stellen. Na het gereedkomen
van het Inspectierapport 2018 is een Periodiek Instandhoudingsplan 2019-2024 voor het museum
opgesteld. Dit plan geeft aan wat de behoefte aan instandhouding voor het monument is van met
name het exterieur.
Als noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het pand zijn vervolgens in grote lijnen de
volgende werkzaamheden uitgevoerd: metsel -en voegwerk; herstel van kozijnen en raamdorpels;
herstel wegens lekkage van het pannendak waarin de naam “KAASHANDEL” weer staat te lezen;
herstellen van hemelwaterafvoer aan de kopgevels; schilderwerk en het op de kopgevel aanbrengen
van opstaande pennen zodat duiven elders een toilet moeten zoeken.
Vallinga Restauratie & Bouw uit Bolsward heeft de restauratie tot volle tevredenheid uitgevoerd.
Een klein en regionaal museum als it Tsiispakhûs kan zelf nooit een dergelijke restauratie bekostigen,
maar met behulp van de volgende subsidieverstrekkers, naast een eigen verplichte bijdrage,
is het gelukt dit ook financieel tot een goed einde te brengen.
Dank zijn wij verschuldigd aan de volgende subsidieverstrekkers :
Stichting Wommels te Wommels; Commissie Dorpsprojecten van de F.K.W.W.I. te Wommels;
Stichting Haubois Bootsma te Loaiingea; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort;
Stichting TBI Fundatie te Ammerzoden; P. W. Janssen’s Friesche Stichting te Heerenveen; Fonds
Bolsward Dronrijp ‘93 te Bolsward; Meindersma – Sybenga Stichting te Vrouwenparochie.
It Tsiispakhûs ziet er weer spic en span uit en in de maand november kunt u dit ieder weekend en
zelfs gratis met eigen ogen aanschouwen.

 

Agenda
Nieuws
Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag 13.30 – 16:30 uur
Vrijdag 13:30 – 16:30 uur
Zaterdag 13:30 – 16:30 uur
Zondag 13:30 – 16:30 uur
Contact

Ald Hiem 2
8731 BR Wommels

Tel: 0515 – 331408
(tijdens openingsuren)

E-mail:  info@tsiispakhus.nl

Informatie

We zijn gesloten in de winter en voorjaar.  Groepen zijn welkom op afspraak.

Schoolklassen zijn ook weer van harte welkom, ook buiten de aangekondigde openingsdagen en -tijden. Graag wel reserveren.

Back To Top